top of page

Cost Per Action ( CPA ) Nedir? Nasıl Hesaplanır?

#CPA, Aksiyon Başı Maliyet demektir. Adından da anlayacağınız gibi her aksiyon için maliyet anlamına gelmektedir. Hedeflenen aksiyon genellikle sabit ya da yüzdesel olarak ücretlendirilir. Ve kullanıcılardan aksiyon alındığında fiyatlandırılır.

CPA Nasıl Hesaplanır ? Toplam Maliyetin, Toplam Aksiyon sayısına bölünmesi ile hesaplanır.

Örneğin ; Yeni bir bileklik modeli için reklam yapmayı düşünüyorsunuz. Bu reklam için 6000 TL’lik bir bütçe ayırdınız. Yaptığınız reklam sonucunda 40 tane telefon satışı gerçekleşti. Bu reklamın CPA’ini yukarıdaki gibi hesaplayabilirsiniz. Yukarıdaki hesaplamadan gidersek 6000/40 = 150 TL olarak her telefonun satışı için 150 lira harcadığınızı görebilirsiniz.

Comments


bottom of page