top of page
1N Reklam Ajansı Logo

KULLANIM KOŞULLARI

“İşbu Kullanım Koşulları (“Sözleşme”), Fatma Elçin Bozkurt - 1N Digital Media (“Site Yöneticisi”) ile Site Yöneticisi’ne ait www.reklam1n.com - www.1ndigitalmedia.com uzantılı internet sitesi (“Site”) üzerinde kayıtlı danışmanlardan (“Danışman/Danışmanlar”) dijital pazarlama danışmanlık almak üzere Site’yi kullanan ve Site üzerindeki başvuru formunu doldurup ardından testi cevaplayan kişiler (“Üye/Üyeler”) arasında aşağıdaki şartlar dahilinde tanzim olunmuştur. İşbu Sözleşme Üye tarafından elektronik ortamda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girecektir. Üye Site’ye kayıt olarak, elektronik ortamda akdedilen işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
1. Sözleşme’nin Konusu
İşbu Sözleşme’nin konusu, Üye’nin Site üzerinden internet aracılığıyla Danışmanlar’dan alacağı dijital pazarlama danışmanlık hizmetleri kapsamında Site Yöneticisi ve Üye’nin hak ve yükümlülüklerini
tespit etmektir.
2. Üye’nin Yükümlülükleri
2.1 Üye, Site’ye kaydı sırasında sunduğu bilgilerin güncel ve doğru olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
2.2 Üye, üyelik başlangıç tarihini müteakip her sene yalnızca 1 defa ücretsiz olarak danışmandeğiştirebilir; bu sayıyı aşan değişikliklerde Üye, [200 $] tutarında ücret ödemeyi peşinen kabuleder.
2.3 Danışman ile Üye arasındaki sözleşmesel ilişkiye Site Yöneticisi hiçbir şekilde taraf değildir;ancak Üye danışmanlık ücretini doğrudan Site Yöneticisi’ne öder. Site Yöneticisi’nin Üye ile arasındaki ilişki nedeniyle Danışman tarafından muhatap alınması ve herhangi bir bedel ödemek zorunda kalması halinde, Üye Site Yöneticisi’nin bu kapsamda meydana gelen zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.
2.4 Üye, Site Yöneticisi’nin yalnızca danışmanlık hizmetlerinin Danışmanlar tarafından Site üzerinden sunulmasına aracılık etmekte olduğunu ve Site Yöneticisi’nin Danışman’ın sunduğu hizmetlere yönelik herhangi bir taahhüt vermediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
2.5 Site Yöneticisi, Danışman’ın Site’ye sağladığı herhangi bir içerik, görüntü, tavsiye, beyan yahut garantiden yahut Danışman’ın Üye’ye sağlayabileceği danışmanlık hizmetinin seviyesinden ya da kalitesinden sorumlu değildir.
2.6 Üye, Site üzerinden sunulan danışmanlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için Site Yöneticisi’nin Üye’ye ait bazı kişisel verileri işleyeceğini bilmektedir. Üye, kişisel verilerinin işlenmesine ve yurtdışında bulunan serverlara aktarımına ilişkin olarak [__] linkinde yer alan Aydınlatma Metni kapsamında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak aydınlatıldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aydınlatma Metni, kişisel verilerin Site Yöneticisi tarafından işlenmesine ilişkin olup, Danışmanlar tarafından yapılan olası işleme faaliyetlerini kapsamamaktadır.
2.7 Üye, seanslar esnasında Danışmanlar’a aktarabileceği bilgilerin gizliliği hususundaki tüm sorumluluğun münhasıran Danışmanlar’a ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
2.8 Üye, Site üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Sözleşme hükümlerine, Site’de belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ve beyan eder. Üye’nin Site dahilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin her türlü sorumluluk kendisine aittir.
3. Sözleşme Süresi ve Fesih
3.1 İşbu Sözleşme, Üye tarafından elektronik ortamda kabul edildiği anda yürürlüğe girer ve Üye yahut Site Yöneticisi tarafından işbu Sözleşme şartlarına uygun şekilde feshedilmedikçe yürürlükte kalır.
3.2 Site Yöneticisi Üye’ye herhangi bir zamanda yazılı bildirimde bulunmak suretiyle işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak sona erdirebilir.
3.3 Üye, Site üzerinde danışmanlık aldığı herhangi bir Danışman’ın Site ile ilişiğinin herhangi bir nedenle sona ermesi veya Danışman’ın danışmanlık ilişkisini herhangi bir nedenle sonlandırması durumunda, söz konusu Danışman’dan artık Site üzerinden herhangi bir hizmet alamayacağını ve bu durumda yeniden hizmet almak için Site Yöneticisi tarafından farklı bir Danışman ile eşleştirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.4 Üye’nin işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde, Site Yöneticisi derhal Üye’ye yazılı bildirimde bulunarak Sözleşme’yi sona erdirebilir ve Üye’nin Site üzerindeki hesabını kapatabilir; bu halde herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.
4. Diğer Hükümler
4.1 Site üzerindeki içeriklere yönelik her türlü fikri mülkiyet hakkı Site Yöneticisi’ne ait olup, Site Yöneticisi herhangi bir zamanda Site üzerindeki içerikler üzerinde tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
4.2 Üye bu Sözleşme’nin şartlarını ve Sözleşme çerçevesinde Site Yöneticisi ve/veya Danışmanlar hakkında öğrendiği her türlü bilgiyi (Site’ye ilişkin bilgiler dahil olmak üzere) gizli tutmayı ve kanunen gerekli haller ve yetkili mercilerin talep ettiği haller hariç olmak üzere, söz konusu bilgileri üçüncü taraflara ifşa etmemeyi kabul eder. Aksi takdirde Üye söz konusu bilgilerin açıklanması nedeniyle Site Yöneticisi’nin uğradığı zararları tazmin etmekle yükümlüdür. İşbu madde Sözleşme’nin herhangi bir nedenle sona ermesinden sonra da bağımsız bir taahhüt olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.
4.3 Site Yöneticisi herhangi bir zamanda tek taraflı olarak işbu Sözleşme koşullarını değiştirebilir. Sözleşme’deki bu değişiklikler, Site Yöneticisi tarafından Üye’ye bildirildiği ya da Site’de duyurulduğu tarihten itibaren geçerlilik kazanır.
4.4 İşbu Sözleşme kapsamında Tarafların birbirlerine iletilecekleri bildirimler yazılı şekilde yapılacaktır. Site Yöneticisi bu bildirimleri Üye’nin kayıt esnasında verdiği e-mail adresine email yoluyla iletecektir. Üye ise bu bildirimleri Site Yöneticisi’nin [___] adresine e-mail yoluyla iletecektir.

bottom of page