top of page
1N Reklam Ajansı Logo

KVKK

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun 10. maddesi gereğince ve yasal zorunluluk nedeniyle yapılmaktadır.

Ticari Unvan: Fatma Elçin Bozkurt - 1N Digital Media

Sicil No: 473367

Adres: Adalet Mah. Manas Bulvarı No 39 - 3908 Folkart Tower Bornova İzmir

 

Telefon: +90 232 400 20 94

E-Posta: pro.media@reklam1n.com

 

Fatma Elçin Bozkurt - 1N Digital Media, kişisel verilerinizin işlenmesi ve paylaşılması süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve muhafazasını sağlamak için, mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini sağlamak adına gerekli tedbirleri almaktadır.

 

Kişisel verileriniz, Fatma Elçin Bozkurt - 1N Digital Media tarafından “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlenmektedir.

 

Kişisel verileriniz, sanal mağazaya (www.reklam1n.comwww.1ndigitalmedia.com ) üye olma aşamasında, sanal mağazadan üye olmadan sipariş gerçekleştirilmesi sürecinde, Fatma Elçin Bozkurt - 1N Digital Media’un sunduğu ürün ve hizmetleri kullanmak için doğrudan Fatma Elçin Bozkurt - 1N Digital Media’a ya da Fatma Elçin Bozkurt - 1N Digital Media’un yurtiçinden veya yurtdışından destek hizmeti aldığı kuruluşlar aracılığıyla yapmış olduğunuz başvurular esnasında, Fatma Elçin Bozkurt - 1N Digital Media’un sahibi olduğu ya da hizmet aldığı çağrı merkeziyle yapılan görüşmelerde, ürün ve hizmet sözleşmeleri kurulurken, kendi bünyesinde ya da yetkilendirdiği firmalarca açılan mağazalarda, sertifikasyon ve ürün/hizmet garanti kayıtları esnasında toplanmaktadır.

 

Kişisel verileriniz, yurtiçinden veya yurtdışından hizmet verilen kişi ya da kuruluşlarla, destek hizmeti alınan ya da alınması planlanan yurtiçinden veya yurtdışından kişi ya da kuruluşlarla, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz kurumlar, iş ortaklarımız, denetim şirketleri, yasal mevzuat gereği bilgi verilmesi zorunlu olan adli ya da resmi makamlarla paylaşılmaktadır.

 

Kişisel verilerinizin paylaşımıyla, ürün ve hizmetlerimizin güvenli bir şekilde kesintisiz olarak sunulabilmesi ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.

 

Kişisel verileriniz, ürün ve hizmetlerimizin sunulabilmesi, aldığınız/alacağınız ürün ve hizmetlere ilişkin tarafınızla iletişim kurulabilmesi, ürün/hizmet teklifi sunulabilmesi ve diğer pazarlama faaliyetlerinde kullanılması, yeni ürün çalışmaları, belirli kalite standardının sağlanması vb. amaçlarla işlenmektedir.

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında;

 

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişi, kuruluş ya da resmi makamları öğrenebilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

6698 sayılı Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini isteme,

(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma yönündeki talebinizi şirketimizin Adalet Mah. Manas Bulv. No:39 – 3408 Folkart Tower Bayraklı Bornova İzmir adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya pro.media@reklam1n.com e-posta adresimize güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

 

 

 

Fatma Elçin Bozkurt - 1N Digital Media Ltd Şti.’ nin genel ve özel kampanya, tanıtım, aktivite, promosyon, puan kazanma ve harcama, indirim, hediye çeki, marka işbirlikleri ile kazanılacak özel avantajlar vb. faydalar sağlamak amacıyla oluşturulan sadakat programına üye olmak ve bu uygulamalardan yararlanmak için aşağıdaki tüm koşulları kabul ettiğimi beyan ederim.

 

 

1. Üye, program dahilinde şahsına sunulacak avantajlardan yararlanabilmek için kendisine ve eşine ait kanuna uygun kişisel bilgilerin ( adı, soyadı, telefon numarası, e-posta, adres, evlilik yıldönümü, doğum günü vb.) eksiksiz, doğru ve güncel olduğunu; bu bilgilerde bir değişiklik olması durumunda Fatma Elçin Bozkurt - 1N Digital Media’ a iletişim kanalları yoluyla bildirerek güncelleme yapacağını kabul ve taahhüt eder. Değişiklik yapılan bilgilerin Fatma Elçin Bozkurt - 1N Digital Media’ a bildirmediği durumunda şirketin sorumlu olmayacağını kabul eder.

 

 

2. Fatma Elçin Bozkurt - 1N Digital Media sadakat programı üyeleri, program şartlarının Fatma Elçin Bozkurt - 1N Digital Media, tarafından önceden bildirme yapılmaksızın değiştirebileceğini, programın durdurulabileceğini, üyeliğin iptal edilebileceğini kabul eder. Bu konuda geçerli koşullar programın iletişim kanallarından öğrenilebilir. Fatma Elçin Bozkurt - 1N Digital Media üyeye uygulanacak kampanya, indirim, puan, kazanma/harcama vb. müşteri memnuniyeti uygulamalarının tarih, içerik ve kapsama alanını belirleme hakkına sahiptir. Fatma Elçin Bozkurt - 1N Digital Media sadakat programı üyelerine birbirinden farklı programlar sunabilir. Üye, Fatma Elçin Bozkurt - 1N Digital Media tarafından belirlenen süre içerisinde kullanmadığı puan, indirim vb. haklarını bu tarihler dışında kullanamayacağını kabul eder. Fatma Elçin Bozkurt - 1N Digital Media, üye programı sisteminin altyapısındaki arızalar nedeniyle geç veya yanlış bildirilen duyuru, hediye, indirim, promosyon, puan vb. avantajlardan üyenin yararlanamaması durumunda sorumlu tutulamaz.

 

 

3. Üyelik programı kapsamında verilen kart kişiye özeldir, kart sahibi dışında kullanılamaz, avantajlar devredilemez birleştirilemez, transfer edilemez ve paraya çevrilemez. Bu kart program üyesi Fatma Elçin Bozkurt - 1N Digital Media mağazalarında geçerlidir. Kartın ve programın üye veya başkası tarafından suiistimal edildiği veya kötüye kullanıldığının tespit edildiği durumlarda üyeliğe ilişkin tüm hak ve kazanımlar geri alınır. Diğer tedbirler uygulanabilir. Üye bu durumu kabul ettiğini beyan eder. Bu kartın mülkiyeti Fatma Elçin Bozkurt - 1N Digital Media Ltd. Şti.’ ye aittir ve istendiğinde iadesi zorunludur. Üyelik kartının kaybolması veya çalınması durumunda üye Fatma Elçin Bozkurt - 1N Digital Media’ u derhal bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu durumda 0(232) 483 02 53 numaralı telefona veya en yakın Fatma Elçin Bozkurt - 1N Digital Media Ltd. Şti. mağazasına bilgi verilmesi gerekmektedir. Bildirim yapılıncaya kadar doğabilecek zararlardan üye sorumludur. Kart avantajlarından yararlanmak için kimlik ile beraber ibraz edilmesi gerekmektedir. Üye 18 yaşının üzerinde olduğunu ve uyuşmazlık dahilinde Fatma Elçin Bozkurt - 1N Digital Media defter ve kayıtlarının kesin delil sayılacağını beyan ve kabul eder.

 

 

4. Üye, bir ay önceden iletişim kanalları aracılığıyla Fatma Elçin Bozkurt - 1N Digital Media ile irtibata geçip bildirimde bulunmak kaydıyla bir sebep göstermeye gerek olmaksızın üyeliğini sonlandırabilir. Bu durumda bir ay süre içerisinde üyeliği iptal edilecektir. Üyeliğin iptal edilmesi durumunda üye edindiği tüm kazanımlardan feragat etmeyi kabul eder.

 

 

5. Üye Fatma Elçin Bozkurt - 1N Digital Media Diamond Cart’ ın kart programına üye mağazalarda kullanma hakkına sahip olacağını kabul eder. Değerli Fatma Elçin Bozkurt - 1N Digital Media Diamond Cart üyesi, sistemdeki tüm kontroller ve analizler için (isim benzerliği vb. nedenlerden dolayı) sistem sizi cep telefonu numaranız üzerinden tanımaktadır. Bu nedenle sistemden cep telefonunuzu sildirdiğinizde Diamond Cart’ ınızın da otomatik olarak iptal edilip puanlarınız ile sistem tarafından silinecektir.

 

 

Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme Metni

 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’Kanun’’) kapsamında ‘’Veri Sorumlusu’’ sıfatıyla Fatma Elçin Bozkurt - 1N Digital Media Ltd. Şti. olarak sizlere iletmiş olduğumuz Fatma Elçin Bozkurt - 1N Digital Media Diamond Cart üyeliğiniz kapsamında şirketimize sağlamış olduğunuz TCKN, ad soyad, cinsiyet, doğum tarihi, medeniyet durumu, evlilik yıldönümünüz, eşinizin doğum günü, cep telefonunuz, e-mail adresiniz, adres bilgileriniz, alışveriş bilgileri gibi kişisel verileriniz muhtelif mal ve hizmetlerin sağlanması, ürün ve hizmetlerimizi tanıtmak ve geliştirmek, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulması, özel tercihinize ve ilgi alanınıza yönelik çalışmalar ve gösterimler yapmak, her türlü bilgilendirme, reklam tanıtım, promosyon, satış pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik uygulamaları amaçlı yapılacak elektronik ve diğer ticari- sosyal iletişimler amaçları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, şirketimiz nezdinde amaca uygun süre ve kanun kapsamına uygun olarak öngörülecek süre ile kayda alınabilecek, depolanabilecek, basılı/ manyetik alışverişlerde saklanabilecek, gerekli görülen halde güncellenebilecek, sınıflandırılabilecek, grup şirketimiz, ana hissedarımız, doğrudan/ dolaylı, yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz kurumlar, iş ortaklarımız, hizmet sağlayıcıları ( çağrı merkezi, gönderi, veri tabanı, kart basım), anlaşmalı satıcılar, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoritelerle paylaşılabilecek, yurtiçi veya yurtdışına aktarılabilecek, transfer edilebilecek, kullanılabilecek ve kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işletme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin yalnızca sizlere bildirdiğimiz amaçlarla kullanılmasını sağlamak üzere gerekli teknik ve idare önlemleri almaktayız. Şirketimizin herhangi bir kusuru olmaksızın kişisel verilerinizin üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda şirketimize hiçbir sorumluluk yüklenemeyecektir.

 

 

Kanun’ un 11. maddesi uyarınca haklarınız; şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) İşlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, c) işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurtiçinde veya yurtdışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, e) eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, f) işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, g) Kanun’un 7. maddesi uyarınca düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. Kişilere bildirilmesini isteme, h) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Belirtilen haklarınızı kullanma yönündeki taleplerinizi şirketimizin 932 sokak no: 3/A Kemeraltı/İzmir adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’ da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu pro.media@reklam1n.com e- posta adresimize güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

 

 

Açık Rıza

Şirketimize sağlamış olduğum kişisel verilerimin Kanun’ a ve işbu Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme Metni’ ne uygun bir şekilde belirtilen amaçlarla işlenebileceğini bilmekte, kabul etmekte ve onay vermekteyim.

bottom of page