top of page

Görünür İçerikler Önemli mi?

Varsayılan Görünür İçerik Nedir? Varsayılan görünür #içerik, bir web sayfasında görüntülenen ve kullanıcı etkileşimleri olmadan; sekmeler veya “genişletmek için tıklayın” şeklinde olmayan görüntülenebilir bilgilerdir. Sekmeler olması durumunda, başlangıçtaki açık sekme varsayılan görünür içeriğe dahildir. Genişletilebilir öğeler söz konusu olduğunda; yalnızca başlangıçta kullanıcı tarafından görülebilen içerik varsayılan olarak kabul edilir.

Sayfalar Nasıl Değerlendirilir? İnsanlar bir sayfayı, ilk baktıklarında gördüklerine göre değerlendirir. #Google da böyle yapar. Başlangıçta bir kullanıcı tarafından görünür olan içeriğin kullanıcılar ve Google tarafından; sayfanın sekmelerdeki içeriğinden veya genişletilebilir öğelerden daha önemli olduğu düşünülür. Bir sayfanın konusu görülen şey tarafından belirlenir. Bunu iki web sayfası üzerinden örneklendirerek anlatalım. Her iki sayfanın da içeriği aynı olsun. Birisi varsayılan olarak tüm içeriği görüntülerken; diğeri yalnızca makalenin ilk paragrafını göstersin ve makalenin devamını göstermek için “tıklama” şartı koysun. İşte Googlebot tüm içeriği görebilse de, sayfayı kullanıcıların görülebildiği şekilde yargılayacaktır. Hem insanlar hem de Google, sayfaları içinde görünenlere göre değerlendirir. Google, bir kullanıcının görebildiği kadarını anlar. Sayfayı bir insanın yaptığı gibi “görebilir”. Sekmelerin ve genişletilebilir içeriğin arkasına çok fazla içerik gizlerseniz, sayfanın sizin tasarladığınızdan daha farklı bir şey gibi görünmesi riskini taşırsınız. Google, en önemli bilgilerinizin varsayılan olarak görünür olmasını önerir. Yani sayfanızı yaratırken; içeriklerinizi örneğini verdiğimiz ilk web sayfasındaki gibi yerleştirin. Bir Sayfanın En Önemli Bilgileri Nedir? Bir sayfanın ne hakkında olduğu, o sayfada başlangıçta görünen ‘’şey’’ ile belirlenir. Örneğin bir evcil köpek ürünleri siteniz var; Google’ın sayfayı “köpekler” için iyi derecelendirmesini istiyorsanız, sayfa açık ve çoğunlukla “köpekler” hakkında olmalıdır. Nakliye politikası, şirketiniz, diğer ürünleriniz ve diğer teklifler “köpekler” hakkındaki bir sayfa için en önemli bilgi değildir. Bir “köpek” sayfası hakkında en önemli bilgi “köpek” ile ilgili şeylerdir. Uzun lafın kısası, köpeklerle ilgili bir web sayfasında köpek içeriği varsayılan olarak görülebilir olmalıdır.

Sonuç Olarak Bu Konunun Kilit Noktaları Neler? Google, bir web sayfasını kullanıcının gördüğü şekilde algılar. Varsayılan olarak görünmeyen içerik, görünür içerik kadar önemli değildir. Google’ın sizi iyi derecelendirilmesi için; sekmelerin arkasında gizlenen veya genişleyen kutuların arkasında saklanan içeriklerden mümkün olduğunca kaçının.


Kaynak: www.varvy.com

Comments


bottom of page